Mô hình kiến trúc xanh hướng đi cho đô thị phát triển bền vững.

Bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến việc xuất hiện các khuynh hướng kiến trúc mới, nhằm đưa con người lấy lại sự cân bằng giữa môi trường thiên nhiên. Kiến trúc xanh là một trong những xu hướng nổi bật. Kiến trúc xanh là công trình được xây dựng trên địa điểm bền vững, môi trường sống bên trong có chất lượng, sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả,hòa nhập môi trường nhân văn,kiến trúc hiện đLàn sóng xây dựng các công trình theo tiêu chí “xanh” đã đến Việt Nam theo những khái niệm mới.

Ðã từ lâu, các nước phát triển luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống khi xây dựng đô thị. Khái niệm xanh được hiểu là muốn xây một công trình xanh phải sử dụng vật liệu xanh và công nghệ xanh. Vì vậy việc áp dụng mô hình kiến trúc xanh đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trong đó, một số quan niệm cho rằng, mô hình kiến trúc xanh là xu hướng dành cho người giàu, cho những nước giàu.Bác bỏ điều này,nhiều công ty làm mô hình kiến trúc  xanh đã và đang  giúp cải thiện đời sống, hạn chế và chống hủy hoại môi trường nhờ vào việc sử dụng mô hình xanh. Việt Nam nghiên cứu tiêu chí kiến trúc xanh phù hợp hoàn cảnh điều kiện tự nhiên, bởi nếu chỉ coi trọng yếu tố công nghệ thì chúng ta chưa đủ sức, phải có sự kết hợp giữa công nghệ và những giải pháp thông minh, kinh nghiệm truyền thống, tinh thần hướng về thiên nhiên.

HÌnh ảnh:

Mô hình kiến trúc xanh hướng đi cho đô thị phát triển bền vững.
Mô hình kiến trúc xanh hướng đi cho đô thị phát triển bền vững.

Số lượng tài liệu về mô hình kiến trúc xanh lưu hành tại Việt Nam chưa nhiều, lại có xuất xứ chủ yếu từ châu Âu hoặc Bắc Mỹ, nơi tập trung cho việc chống lạnh, chứ không phải vấn đề chống nóng và thoát ẩm, cần được đặt lên hàng đầu với điều kiện Việt Nam.

Do các tác động trên, cùng với trách nhiệm và quyền lợi, việc nhận thức và áp dụng mô hình  kiến trúc xanh là một công việc mang tính cấp thiết. Với mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, mô hình kiến trúc xanh cần đảm bảo tiêu chí: giúp cho các nhà kiến trúc sư  sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và nguồn năng lượng ấy có thể tái tạo được.

Nhờ mô hình kiến trúc xanh, trong quá trình xây dựng, việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cũng như trân trọng những gì thuộc về thiên nhiên như: Cây xanh, nguồn nước… ngày càng cao.Chỉ có như thế, KTX mới phát huy hiệu quả và trở thành một động lực và tiền đề cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

HÌnh ảnh:

Mô hình kiến trúc xanh hướng đi cho đô thị phát triển bền vững.
Mô hình kiến trúc xanh hướng đi cho đô thị phát triển bền vững.

Chúng ta biết rằng phát triển bền vững là mục tiêu thiên nhiên kỷ của nhân loại. Tuy nhiên, quá trình phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái thì sự phát triển ấy mới thật có ý nghĩa đúng không nào cùng với mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *