Làm mô hình kiến trúc, làm sa bàn kiến trúc đòi hỏi cần có sự tỉ mĩ, cần cù, siêng năng và cần có đàu óc thẩm mĩ để đưa ra một sản phẩm làm hài lòng được khách hàng sử dụng